Ve svých přednáškách pro včelaře nabízím tato témata:

Anatomie a biologie včely medonosné

Ošetřování včelstev během kalendářního roku

Tlumení nákaz včel

Racionalizace chovu včel

Včelařství v ČR a EU

Chov matek

Právní otázky ve včelařství

Včelí produkty a apiterapie

 

Pokud je to technicky možné, při přenáškách promítám vlastní prezentace k tématu