Český svaz  včelařů, o.s.,základní organizace L i b e r e c

Tato organizace se stará o 193 včelařů, kteří mají 1282 včelstev (stav k 1.1.2015)   

V čele této organizace pracuje výbor ve složení:

předseda-všemu velí: František Mlčoch

jednatel-dělá všechno: Ing.Ladislav Bouzek

pokladní-stará se o peníze: Věra Špálová

svépomocný fond-vyřizuje škodné události: Zdeněk Kosina

zdravotní referent-stará se o léčení včelstev: ing. Radoslav Rygál

chovatelský referent-chová matky, poskytuje plemenivo a matečníky od inseminované matky: Zdeněk Moravec

Jaroslav Šťastný

Zenon Kuřinoha

Vladimír Wimmer

 

Tento výbor se schází v hotelu Liberec na Šaldově náměstí vždy ve druhý čtvrtek v měsíci v 17 hodin. V tuto dobu a na tomto místě je možné vyřizovat organizační záležitosti.