Můj včelařský profil

V oboru včelařství se zabývám těmito činnostmi:

chov včel

přednášky pro včelaře i nevčelaře

vedením včelařských kroužků mládeže

praktické ukázky na včelnici pro dětské a mládežnické kolektivy

účast na akcích propagujících obor včelařství (živé včely v proskleném úle a informační panely)

 

včelařím 33 rokú v okolí Liberce

v nástavkových tenkostěnných úlech Langstroth 2/3ˇˇ

28 let působím jako učitel včelařství

šestý rok vedu dva včelařské kroužky mládeže

pracuji v organizačních složkách ČSV: ZO, OO, RV.